Mammal research

2018

2017

2015

2012

2011

2010

2009

* І. Ю. Парнікоза, В. Є. Борейко, В. А. Сесін Історія, сьогодення та перспективи збереження популяції Bison bonasus в Україні //Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — c. 38-39

* I. Parnikoza, M. Kaliuzhna GIS-search of woodlands suitable for creating of free-living Bison bonasus L. populations in Ukraine //Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — c. 39-40

* I. Parnikoza, V. Boreiko, V. Sesin, M. Kaliuzhna History, current state and perspectives of conservation of European bison in Ukraine // European Bison Conservation Newsletter Vol 2 (2009) pp: 5-16

* I. Parnikoza, M. Kaluzhna Primary search of woodlands suitable for free ranging Bison bonasus populations in Ukraine //European Bison Conservation Newsletter Vol 2 (2009) fp: 47-53

* Parnikoza I., Boreiko V., Sesin V., Kaliuzna M. Past, present and prospects of conservation of Bison bonasus populations in Ukraine / Przeszłość, teraźniejszość i perspektywy zachowania populacji Bison bonasus na Ukrainie / / VII Międzynarodowa Konferencja 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, 28-29 września 2009. — S. 42.

* Parnikoza I., Kaliuzna M. Primary search of woodlands suitable for free-ranging Bison bonasus populations in Ukraine / Wstępne poszukiwanie lasów odpowiednich dla wolnożyjących populacji żubra na Ukrainie / / VII Międzynarodowa Konferencja 80 lat restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, 28-29 września 2009. — S. 42.

* Kaliuzhna M. Primary assessment of habitata quality of Ukrainiana forests for setting up wild populations of Bison bonasus L. / / Молодь та поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, 12-15 травня 2009 р., м.Львів, в 2-х томах. – Т.1. – С. 164-165.

* Парнікоза І. Обмін особинами з Європою, як запорука збереження зубра (Bison bonasus) на Україні / / Проблема вивчення та охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13листопада 2009 р.) / ред. І.В. Скільский, Н.А. Смирнов. - Чернівці: ДрукАрт,2010.- С. 191-192.

2008

library/bison.txt · Last modified: Y-m-d H:i by ivan
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0